Tylko WIBOR zależny od liczby posiadanych dzieci może uratować Polską demografię

W sytuacji wysokiej inflacji i konieczności podnoszenia stóp procentowych należy wprowadzić stawki WIBOR zależne od liczby posiadanego potomstwa – alarmują specjaliści.

Niższa rata kredytu w zamian za urodzenie dziecka? To rozwiązanie zwiększyłoby liczbę dzieci w naszym kraju

Zdaniem ekspertów dla prawidłowego działania systemu potrzebny byłby jeszcze inny mechanizm. W przypadku gdy dziecko, które obniżyło stopy procentowe wyjechałby za granicę, jego rodzice powinni zostać obciążeni kwotą która zaoszczędzili dzięki urodzeniu dziecka. Jeśliby już nie żyli: dług przechodziłby na dzieci.

Wysokość obniżenia stawki WIBOR mogłaby być liniowa: np. 2 % za jedno dziecko. W ten sposób w sytuacji niskich stóp procentowych rodziny wielodzietne otrzymałyby ujemne oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.