Tag Archives: odprawy

Dawanie odpraw górnikom to rozdawnictwo publicznej kasy!

pieniadzeSejm przyjął ustawę o Kompanii Węglowej. W myśl tej ustawy górnicy dostaną odprawy:

  • 400 pracowników dołowych: 24-krotne wynagrodzenie
  • 1100 pracowników przeróbki: 10- krotne wynagrodzenie
  • 1600 innych pracowników: 3,6-krotność wynagrodzenia

Finansowania tych odpraw nie pokryje Kompania Węglowa a Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli specjalne konto w ZUS-ie na które płacą wszyscy pracownicy. Continue reading

Dlaczego górnicy z Kompanii Węglowej nie powinni dostać 24 miesięcznych odpraw?

pieniadzeKompania Węglowa stoi na progu bankructwa. W 2013 i 2014 przyniosła gigantyczne straty. Zgodnie z planami rządu najmniej rentowne kopalnie zostaną zamknięte a górnicy dostaną odprawy w wysokości 24 miesięcznych swoich zarobków. Dlaczego tak nie powinno być? Continue reading